CX - MÁY GIẶT PHÒNG SẠCH
- Đáp ứng được yêu cầu vô trùng và chống tĩnh điện 
- Thiết kế hiện đại, cấu trúc tốt, vận hành kinh tế, dễ dàng bảo trì và có hiệu suất cao.
- Thích hợp sử dụng cho bệnh viện, nhà máy chế biến thực phẩm, dược phẩm,  nhà máy hạt nhân nơi yêu cầu nghiêm ngặt về sự vô trùng.


CX - BARRIER WASHER EXTRACTOR
-  Meet the needs of bacteria-free and anti-static requirements
-  Of advanced design, well fabricated, economical to operate, easy maintenance and of high performance
-  Ideal for hospitals, food and pharmaceutical factories, nuclear power etc. where extremely strict dust and bacteria-free environment are observed


Máy giặt phòng sạch GOLD FIST 30kg, 50kg, 70kg, 100kg

Máy giặt phòng sạch công suất 30kg
Model: CX-230
Nhãn hiệu: GOLDFIST

Công suất định mức (kg): 30
Kích thước lồng giặt (L): 301
Công suất động cơ (kw): 4
Tốc độ vòng giặt (r/min): 40
Tốc độ vắt tối thiểu (r/min): 67
Tốc độ vắt trung bình (r.min): 375
Tốc độ vắt tối đa (r/min): 700
Đường kính ống nước (DNmm): 20
Đường kính ống nước nóng lạnh (DNmm): 25
Đường kính ống thông gió (mm): 8
Áp suất khí nén (MPa): 0.4-0.6
Công suất tiêu thụ nước (khoảng) kg: 1000
Công suất tiêu thụ hơi ( khoảng) kg:20
Công suất tiêu thụ điện năng ( khoảng) kwh: 1.5
Lưu lượng khí nén (m2/min): 0.36
Đường kính dây điện bên ngoài (m/m2): 6
Kích thước (mm) (WxDxH): 1450*1530*1800
Trọng lượng (kg): 1550

Model: CX-230
Brand: GOLDFIST

Rated washing capacity (kg): 30
Drum volume (L): 301
Motor power (kw): 4
Washing rotation (r/min): 40
Uniform rotation (r/min): 67
Modernate (r/min): 375
Fast (r/min): 700
Steam tube (DNmm): 20
Cold/hot water tube (DNmm): 25
Compressed air tube (mm): 8
Compressed air pressure (MPa): 0.4-0.6
Every washing water consumption (about) (kg): 1000
Every washing team consumption (about) (kg): 20
Every washing power consumption (about) (kwh): 1.5
Compressed air flow (m2/min): 0.36
External power line diameter (m/m2): 6
Extenal Dimension (mm) (WxDxH): 1450*1530*1880
Machine weight (kg): 1550
Máy giặt phòng sạch công suất 50kg

Model: CX-250
Nhãn hiệu: GOLDFIST
Công suất định mức (kg): 50
Kích thước lồng giặt (L): 506
Công suất động cơ (kw): 5.5
Tốc độ vòng giặt (r/min): 40
Tốc độ vắt tối thiểu (r/min): 60
Tốc độ vắt trung bình (r.min): 340
Tốc độ vắt tối đa (r/min): 680
Đường kính ống nước (DNmm): 25
Đường kính ống nước nóng lạnh (DNmm): 40
Đường kính ống thông gió (mm): 8
Áp suất khí nén (MPa): 0.4-0.6
Công suất tiêu thụ nước (khoảng) kg: 1200
Công suất tiêu thụ hơi ( khoảng) kg:30
Công suất tiêu thụ điện năng ( khoảng) kwh: 2.1
Lưu lượng khí nén (m2/min): 0.36
Đường kính dây điện bên ngoài (m/m2): 6
Kích thước (mm) (WxDxH):1710*1640*1875
Trọng lượng (kg): 1750

Model: CX-250
Brand: GOLDFIST

Rated washing capacity (kg): 50
Drum volume (L): 506
Motor power (kw): 5.5
Washing rotation (r/min): 40
Uniform rotation (r/min): 60
Modernate (r/min): 340
Fast (r/min): 680
Steam tube (DNmm): 25
Cold/hot water tube (DNmm): 40
Compressed air tube (mm): 8
Compressed air pressure (MPa): 0.4-0.6
Every washing water consumption (about) (kg): 1200
Every washing team consumption (about) (kg): 30
Every washing power consumption (about) (kwh): 2.1
Compressed air flow (m2/min): 0.36
External power line diameter (m/m2): 6
Extenal Dimension (mm) (WxDxH): 1710*1640*1875
Machine weight (kg): 1750

Máy giặt phòng sạch công suất 70kg

Model: CX-270
Nhãn hiệu: GOLDFIST

Công suất định mức (kg): 70
Kích thước lồng giặt (L): 705
Công suất động cơ (kw): 7.5
Tốc độ vòng giặt (r/min): 40
Tốc độ vắt tối thiểu (r/min): 60
Tốc độ vắt trung bình (r.min): 340
Tốc độ vắt tối đa (r/min): 650
Đường kính ống nước (DNmm): 25
Đường kính ống nước nóng lạnh (DNmm): 50
Đường kính ống thông gió (mm): 8
Áp suất khí nén (MPa): 0.4-0.6
Công suất tiêu thụ nước (khoảng) kg: 1250
Công suất tiêu thụ hơi ( khoảng) kg:45
Công suất tiêu thụ điện năng ( khoảng) kwh: 2.8
Lưu lượng khí nén (m2/min): 0.36
Đường kính dây điện bên ngoài (m/m2): 6
Kích thước (mm) (WxDxH):1750*1770*2000
Trọng lượng (kg): 2250

Model: CX-270
Brand: GOLDFIST

Rated washing capacity (kg): 70
Drum volume (L): 705
Motor power (kw): 7.5
Washing rotation (r/min): 40
Uniform rotation (r/min): 60
Modernate (r/min): 340
Fast (r/min): 650
Steam tube (DNmm): 25
Cold/hot water tube (DNmm): 50
Compressed air tube (mm): 8
Compressed air pressure (MPa): 0.4-0.6
Every washing water consumption (about) (kg): 1250
Every washing team consumption (about) (kg): 45
Every washing power consumption (about) (kwh): 2.8
Compressed air flow (m2/min): 0.36
External power line diameter (m/m2): 6
Extenal Dimension (mm) (WxDxH): 1750*1770*2000
Machine weight (kg): 2250

Máy giặt phòng sạch công suất 100kg

Model: CX-2100
Nhãn hiệu: GOLDFIST

Công suất định mức (kg):100
Kích thước lồng giặt (L): 1000
Công suất động cơ (kw): 11
Tốc độ vòng giặt (r/min): 30
Tốc độ vắt tối thiểu (r/min): 60
Tốc độ vắt trung bình (r.min): 340
Tốc độ vắt tối đa (r/min): 650
Đường kính ống nước (DNmm): 25
Đường kính ống nước nóng lạnh (DNmm): 50
Đường kính ống thông gió (mm): 8
Áp suất khí nén (MPa): 0.4-0.6
Công suất tiêu thụ nước (khoảng) kg: 1800
Công suất tiêu thụ hơi ( khoảng) kg:50
Công suất tiêu thụ điện năng ( khoảng) kwh: 3.2
Lưu lượng khí nén (m2/min): 0.36
Đường kính dây điện bên ngoài (m/m2): 10
Kích thước (mm) (WxDxH): 1810*1990*2100

Trọng lượng (kg): 2500

Model: CX-2100
Brand: GOLDFIST

Rated washing capacity (kg): 100
Drum volume (L): 1000
Motor power (kw): 11
Washing rotation (r/min): 30
Uniform rotation (r/min): 60
Modernate (r/min): 340
Fast (r/min): 650
Steam tube (DNmm): 25
Cold/hot water tube (DNmm): 50
Compressed air tube (mm): 8
Compressed air pressure (MPa): 0.4-0.6
Every washing water consumption (about) (kg): 1800
Every washing team consumption (about) (kg): 50
Every washing power consumption (about) (kwh): 3.2
Compressed air flow (m2/min): 0.36
External power line diameter (m/m2): 10
Extenal Dimension (mm) (WxDxH): 1810*1990*2100
Machine weight (kg): 2500

Click để gọi 0902239318